гурток "Юні екологи"

Керівник гуртка
Панчук Марина Петрівна

На сьогодні одним із найбільш актуальних питань сьогодення є формування екологічної компетенції молоді, що може бути досягнуто лише за умов безперервності екологічної освіти, міждисциплінарного підходу, активної взаємодії педагога і вихованця, творчого навчання з використанням набутого досвіду. Екологічна освіта є фундаментом, стрижнем освіти сталого (збалансованого) розвитку. Така освіта  націлена на  набуття знані і навичок, які сприяють формуванню сучасного екологічного свідомого суспільства, формуванню нових позицій, цінностей, світогляду людини, сприяють бажаному економічно – життєздатному та екологічно збалансованому розвитку. Позашкільна екологічна діяльність забезпечує оволодіння учнями знаннями про довкілля, про проблеми та загрози у зв’язку з погіршенням якості навколишнього середовища, формування екологічного мислення та екологічної культури особистості, набуття досвіду розв’язання екологічних проблем, залучення до практичної природоохоронної діяльності, самореалізацію та життєствердження кожної дитини.

Програма розрахована для дітей  середнього шкільного віку.

Місце проведення: КЗ "Вінницький ліцей № 31", кабінет № 105

Посада керівника
Керівник гуртка
Розклад гуртка
На 2021-2022 навчальний рік
неділя
понеділок
вівторок
14:30-16:10
Перша група
середа
14:30-16:10
Перша група
четвер
п'ятниця
субота