Відділ біології

Завідуючий відділом
Вуглицька Альона Анатоліївна

biologia_sg@ukr.net 

Основна мета роботи відділу біології та сільського господарства полягає у забезпеченні оптимальних умов для організації освітнього, науково-дослідницького процесу та допрофесійної підготовки учнівської молоді.

Робота педагогів відділу спрямована на формування знань, умінь, навичок юннатів в галузі біології та сільського господарства як основи розвитку  інтелектуальних здібностей, дослідницьких умінь та творчого потенціалу вихованців, становленню системи екологічних цінностей, толерантному ставленню до природи,  формуванню морально-етичних почуттів,  екологічної культури особистості юннатів.

У відділі працює 30 групи (гуртки) за 18 напрямками еколого-натуралістичної та соціально-реабілітаційної роботи.

Стратегія збалансованого розвитку аграрного сектору економіки України передбачає поповнення галузі висококваліфікованими фахівцями. Сучасні аграрні об’єднання потребують компетентних працівників, які б здійснювали виробництво конкурентоздатної продукції. Важлива роль у професійному самовизначенні учнівської молоді належить сільськогосподарському дослідництву.

Основні напрямки роботи відділу:

  • Організація освітнього процесу у відділі та його інформаційно-методичного забезпечення;
  • Залучення вихованців до науково-дослідницької діяльності на навчально-дослідній земельній ділянці, об’єктах захищеного грунту, навчальній лабораторії;
  • Ознайомлення та застосування  сучасних агротехнологій вирощування сільськогосподарських культур з метою одержання екологічно безпечної продукції;
  • Участь у Міжнародних, Всеукраїнських, обласних та місцевих форумах, турнірах, фестивалях, конкурсах біологічного спрямування; в трудових природоохоронних операціях та акціях «Плекаємо сад», «Дослідницький марафон», «Горіх грецький – їжа богатирів», «Без верби і калини, нема України» тощо;
  • Організація навчально-пізнавальних, еколого-натуралістичних, оздоровчих експедицій, екскурсій та походів;
  • Робота  гуртківців в проекті «Патріотизм в юннатівському колі» та благодійних акціях.
Керівник: Вуглицька Альона Анатоліївна
Керівник: Слободяник Тетяна Василівна
Керівник: Лускало Олена Анатоліївна
Керівник: Лускало Олена Анатоліївна
Керівник: Цибух Оксана Василівна
Керівник: Цибух Оксана Василівна
Керівник: Белозерцева Тетяна Валеріївна
Керівник: Белозерцева Тетяна Валеріївна
Налаштування доступності
Налаштування контрасту
Розмір шрифту
Міжбуквенний інтервал
Міжстрочний інтервал
Зображення
Шрифт
Скинути налаштування