Гурток "Апсайклінг"

Керівник гуртка
Панчук Марина Петрівна

На сьогодні одним із найбільш актуальних питань сьогодення є формування екологічної компетенції молоді, що може бути досягнуто лише за умов безперервності екологічної освіти, міждисциплінарного підходу, активної взаємодії педагога і вихованця, творчого навчання з використанням набутого досвіду. Екологічна освіта є фундаментом, стрижнем освіти сталого (збалансованого) розвитку. Така освіта  націлена на  набуття знані і навичок, які сприяють формуванню сучасного екологічного свідомого суспільства, формуванню нових позицій, цінностей, світогляду людини, сприяють бажаному економічно – життєздатному та екологічно збалансованому розвитку. Позашкільна екологічна діяльність забезпечує оволодіння учнями знаннями про довкілля, про проблеми та загрози у зв’язку з погіршенням якості навколишнього середовища, формування екологічного мислення та екологічної культури особистості, набуття досвіду розв’язання екологічних проблем, залучення до практичної природоохоронної діяльності, самореалізацію та життєствердження кожної дитини.

Програма розрахована для дітей  середнього шкільного віку.

Місце проведення: перша група - Вінницька обласна станція юних натуралістів, кабінет № 9, друга група - Вінницька обласна станція юних натуралістів, комп'ютерний / кабінет № 9

Посада керівника
Керівник гуртка
Розклад гуртка
На 2023-2024 навчальний рік
понеділок
вівторок
середа
четвер
п'ятниця
субота
неділя
Налаштування доступності
Налаштування контрасту
Розмір шрифту
Міжбуквенний інтервал
Міжстрочний інтервал
Зображення
Шрифт
Скинути налаштування