гурток "Людина і довкілля"

Керівник гуртка
Корінна Тамара Мирославівна

Програма гуртка розрахована на два роки навчання з  учнями 9-10 класів.

Головним завданням гуртка «Людина і довкілля» є виховання в школярів свідомості, що  людина - це частина природи, що вона повинна знати закони природи, не порушувати їх, вести господарську діяльність відповідно до цих законів.

Форми навчання в гуртку - лекції, практичні та лабораторні заняття, дослідницька робота, екскурсії, перегляд навчальних відеофільмів, зустрічі з вченими, захист дослідницьких робіт.

 

Основною метою занять в гуртку є:

Поглиблення  знань з біології, географії, краєзнавства,  з основ загальної екології і охорони природи,

розкриття поняття про цілісність і взаємозв’язок природних комплексів, виробити чіткі уявлення про зв’язки усіх форм життєдіяльності людини із змінами природних систем, залучити до проведення моніторингу стану навколишнього природного середовища;

навчити проводити польові експерименти, лабораторні досліди, освоїти методи статистичної обробки матеріалів, правильно аналізувати отримані результати, готувати наукові статті, доклади і виступати з ними перед аудиторією;

виховувати відповідальність за збереження навколишнього середовища як найважливішого фактора існування людини, зароджувати в серцях дітей любов до природи, шанобливе ставлення до неї;

розвивати пізнавальну активність та творчі здібності гуртківців.

 

Навчаючись в  гуртку «Людина і довкілля» гуртківці освоюють

  •  правила поведінки в природі
  • правила техніки безпеки під час проведення  походів, 

     екскурсій,проведення практичних робіт

  • природні ресурси України
  • особливості рослинного і тваринного світу України та області
  • основні напрями антропогенного впливу на довкілля
  • фактори, які впливають на здоров’я людини
  • заходи щодо охорони природи в Україні
  • основні типи грунтів
  • основні шари атмосфери
  • гідросфера та її складові

 

Заняття в гуртку передбачає  участь гуртківців у суспільно-корисній діяльності, залучення їх до активної природоохоронної діяльності.

Місце проведення: Вінницька обласна станція юних натуралістів, комп'ютерний клас

Посада керівника
Керівник гуртка
Розклад гуртка
На 2022-2023 навчальний рік
понеділок
вівторок
середа
15:00-16:40
Перша група
четвер
17:00-18:40
Перша група
п'ятниця
субота
неділя